Dzisiaj jest 22-06-2024

Fundacja Promocji Kultury
i Historii Polski
MIESZKO

 ul. Wrocławska 81/8
58-100 Świdnica 

  KRS 0000409211

NIP  884 274 41 71 

nr konta: BGŻ S.A
16 2030 0045 1110 0000 0255 3730
  

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT Formularze PIT 2023/2024
Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na NASZE
cele statutowe
KRS 0000409211

 

 

 

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w tym rozpowszechnianie wiedzy o tradycji, historii i dziedzictwie kulturowym Polski. Szczególną uwagę kierujemy  na inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno- historyczno - kulturalnych, zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży, oraz osób niepełnosprawnych. Naszym zadaniem jest także  wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych a znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

 

Swoje cele realizujemy poprzez następujące działania: 

• promocję i popularyzacje tradycji, kultury i sztuki Polski w kraju i zagranicą,

• aktywne uczestnictwo w twórczym i intelektualnym rozwoju społeczeństwa Polskiego,  

• ochronę materialnych reliktów kultury i dziedzictwa narodowego Polski,    

• ochronę obiektów historycznych i kulturalnych Polski,              

• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

• pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej, 

• rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne poznawanie historii, kultury i tradycji Polski                

• promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 

 

Fundacja Promocji Kultury i Historii Polski "MIESZKO"